M-tech NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Maastrichtersteenweg 210
3500
Hasselt
011/22.32.40
info@mtechgroup.be
http://www.m-tech.be

Omschrijving activiteiten

* adviesbureau voor integraal milieubeleid: milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid * gespecialiseerd in de wetgeving (Vlarem, Vlarea, Vlarebo, MER-/VR-decreet, decreet ruimtelijke ordening, natuurdecreet, bosdecreet,...) * vestigingen in Brussel, Hasselt, Gent, Deerlijk, Namen en Roermond

Producten en diensten

 • diensten
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • advies
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • ISO14000
  • educatie
   • milieu
   • natuur
   • veiligheid
  • MER
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
    • vaste brandstoffen
    • vloeibare brandstoffen
   • uitrusting
    • ADR-transport
    • tankenpark
  • veiligheid
   • calamiteitenbegeleiding
   • risico-analyse
   • VR-coördinator
    • VR-deskundige
 • energie
  • energieadvies
   • beleidsstudies
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties