J.R. ECOnsult bv

Terug naar filteroverzicht

Contact

Maastrichtersteenweg 163
3680
Maaseik
+32477524547
info@jreconsult.be

Omschrijving activiteiten

Strategisch Milieu-advies // Omgevingsvergunning : begeleiding aanvragen alle handelingen // Extern Milieucoördinator

Producten en diensten

 • diensten
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
  • preventie
   • grondstofbesparing
   • good housekeeping
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • beste beschikbare technologie
  • advies
   • vergunningen
   • milieuwetgeving
   • milieumanagement
   • grondverzet
   • extern milieucoördinator
   • energiewetgeving
   • energietechnologie
   • duurzame ontwikkeling
   • communicatiebeleid
   • milieu-audits
    • begeleiding

Extra info

 • Strategische adviesverlening : duurzaamheid, circulariteit, biodiversiteit, klimaat, milieu, stedenbouw, ruimtelijke ordening
 • One-stop begeleiding van aanvragen Omgevingsvergunning : haalbaarheidsonderzoek, overlegtrajecten met overheden en stakeholders, begeleiding studiewerk, dossieropmaak, dossieropvolging tot en met beslissing door vergunningverlenende overheid, begeleiding beroependossiers.
 • Extern milieucoördinator : begeleiding bedrijven met vervullen van milieu- en stedenbouwkundige voorwaarden : meetverplichtingen, rapportages, coördinatie aansturing deskundigen, verplichte bedrijfsbezoeken en rapporteringen.