Geo-groep NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Lammerdries 18
2440
Geel
014/37.32.98
Tony.Borgmans@geo-groep.com
http://www.geo-groep.com

Omschrijving activiteiten

GEO-MILIEU NV Hydrostab = Minerale laag op basis van reststoffen en waterglas. Gebruik als afdichtlaag op stortplaats en/of saneringsproject. Stabi = mobiele grondverbetering machine voor klei- en leemgronden GEO-ENGINEERING NV Bouw en exploitatie van waterzuiverings- en afvalverwerkingsinstallaties GEO-MILIEU WEST NV Exploitatie van slibverbrandingsinstallatie

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • stortplaatsen
    • producten en diensten
     • mechanische indikking met decanteercentrifuge
   • verbranding
    • installaties
     • uitbating
 • bodem
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • immobilisatietechnieken
   • verwijdering
 • energie
  • fossiele brandstoffen
   • steenkool
    • leverancier
 • water
  • drinkwater
   • behandeling
    • denitrificatie
    • membraanfilters
    • zandfilters
  • rationeel watergebruik
   • proces-optimalisatie
  • riolering
   • aanleg
  • slibbehandeling
   • slibdroging
   • slibontwatering
    • kamerfilterpersen
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
   • slibvalorisatie
   • slibverwerking
    • slibvalorisatie
     • slibvalorisatie
    • storten
     • stortplaats
   • thermische slibbehandeling
    • slibdroging
     • slibdrogers
    • slibverbranding
     • slibverbranding
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • membraanbioreactor
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • kwzi
     • aëroob actief slib
   • fysische zuivering
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • thermische zuivering
     • verdampen
      • indampen