Gebran

Terug naar filteroverzicht

Contact

Frans Uyttenhovestraat 5
9040
Gent
0485/755.401
nick.pays@gebran.be
http://www.gebran.be

Omschrijving activiteiten

Gebran is een expertenbureau voor bodemonderzoek, advisering rond bodemsaneringsprojecten, pilootproeven, in-situsaneringen, veldwerk (alle mogelijke staalnames), direct-push injecties, milieukundige begeleiding van saneringen, asbestinventaris, sloopinventaris, totaaladvies rond energie (warmtepomp, zonnepanelen, verlichting,...), bouwcoördinatie, werfopvolging, projectmanagement. U vraagt, wij adviseren en volgen op.

Producten en diensten

 • bodem
  • bodemonderzoek en -analyse
   • producten
    • boren
    • monstername-apparatuur
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • biologische reinigingstechnieken
    • bioventing
    • fytoremediatie
    • in situ scherm (active wall)
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
   • chemische reinigingstechnieken
    • in situ scherm (active wall)
   • extractietechnieken
    • biosparging
    • bodemluchtextractie
    • drijflaagsanering in situ
    • elektroreclamatie zware metalen
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • (in situ)chemische oxidatie
  • brownfieldontwikkeling
 • diensten
  • aanleg van peilputten
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • geologisch onderzoek
  • grondboringen
  • grondwateranalyse
  • hydrologisch onderzoek
  • oriënterend bodemonderzoek
  • sonderingen
  • advies
   • energietechnologie
   • grondverzet
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
  • brownfieldontwikkeling
  • educatie
   • milieu
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
 • energie
  • hernieuwbare energie
   • geothermische
    • warmtepompen
 • geluid, trillingen en straling
  • diensten
   • geluidsmetingen
    • binnenshuis
    • buitenlucht