Eurowaste

Terug naar filteroverzicht

Contact

Verviersstraat 2/4 D
2000
Antwerpen
03-2813363
eurowaste@skynet.be

Omschrijving activiteiten

Als erkende ophaler van industrieel en gevaarlijk afval kan Eurowaste u een totaaloplossing aanbieden. Deze oplossing kan bestaan uit oa het nemen van stalen en ze laten analyseren,het voorstellen en uitwerken van projecten, officiële aankondigingen aan overheidsinstanties, externe milieucoördinatie.Wij behandelen ook de adminstratieve rapportering, het aanvragen van vergunningen en het transport van gevaarlijk afval.

Producten en diensten

 • afval
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • afvalolie
    • afvalwaterslib
    • asbest
    • baggerslib
    • bouwafval
    • chemisch afval
    • giftig afval
    • glas
    • houtafval
    • huishoudelijk afval
    • inert
    • kadavers en dierlijk afval
    • karton
    • KGA
    • mest
    • ontvlambare stoffen
    • papier
    • PCB's en PCT's
    • radioactief afval
    • roet
    • sanitaire afvalstoffen
    • textiel
    • vloeibaar afval
    • ziekenhuisafval
 • diensten
  • advies
   • extern milieucoördinator