Chain Consult bvba

Terug naar filteroverzicht

Contact

Ten Dorpelei 11
2640
MORTSEL
03/4408200
dirk.vrancken@chainconsult.be
http://www.chainconsult.be

Omschrijving activiteiten

Brownfieldmanagement op industriële sites. We fungeren als “facilitators” en focussen ons op strategie. Hiermee gaan we een essentiële stap verder dan de meeste andere dienstverleners. Wij zoeken naar de juiste insteek, de correcte informatie en contactpersonen, we verankeren bovendien de vereiste kennis in uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat uw projectontwikkelingstrajecten vlotter verlopen. Concreet komt dit neer op de realisatie van de volgende doelstellingen: ? afstemmen procesbegeleiding, projectbeheer en informatieverschaffing; ? creëren van een grote betrokkenheid bij de belanghebbenden; ? creëren van een draagvlak voor de eigenlijke herontwikkeling; ? realiseren van een effectieve besluitvorming.

Producten en diensten

 • diensten
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieumanagement
   • milieuwetgeving
   • vergunningen
  • brownfieldontwikkeling
  • gemeentelijke plannen
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
   • uitrusting
    • ADR-parking
    • ADR-transport
  • preventie
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
  • ruimtelijke ordening
   • vergunningen
    • bouwvergunning
  • veiligheid
   • ARAB-deskundige
    • elektrische installaties
    • recipiënten voor gassen
    • toestellen onder druk
   • calamiteitenbegeleiding
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • studies
 • water
  • waterzuivering
   • fysische zuivering
    • membraanprocessen
     • omgekeerde osmose
     • ultrafiltratie