ASSET nv

Terug naar filteroverzicht

Contact

Coupure 65
9000
Gent
092535684
vincent.baeten@asset.be
http://www.asset.be

Omschrijving activiteiten

Bureau voor bodemonderzoek (BSD type 2), milieu-consultancy, asbest-inventarisatie, omgevingsvergunningen, externe milieucoördinatie, topografische opmetingen, 3D-laserscanning, opmaak van riooldatabanken. ISO 9001:2015-gecertificeerd.

Producten en diensten

 • bodem
  • bodemonderzoek en -analyse
   • producten
    • boren
    • monstername-apparatuur
    • software
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • biologische reinigingstechnieken
    • bioventing
    • fytoremediatie
    • in situ scherm (active wall)
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
    • landfarming
     • reiniging in depot
    • on
     • off site fytoremediatie
 • diensten
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • bodemmonsteranalyse
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 1
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • grondboringen
  • grondwateranalyse
  • oriënterend bodemonderzoek
  • sonderingen
  • bodembeheerrapport
  • advies
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen