Amberco bvba

Terug naar filteroverzicht

Contact

Laageind 5
2940
Stabroek
03/569.11.39
mats.vermeer@amberco.be
http://www.amberco.be

Omschrijving activiteiten

Bodemonderzoek in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Opstellen bodemsaneringsprojecten. Milieukundig begeleiden van bodemsaneringen. Snelle interventie bij schadegevallen. Opstellen technisch verslag bij grondverzet. Opstellen afvalzorgsystemen en milieuvergunningsaanvragen. Algemeen milieuonderzoek.

Producten en diensten

 • diensten
  • oriënterend bodemonderzoek
  • advies
   • extern milieucoördinator
   • milieu-audits
    • begeleiding
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • vergunningen
  • preventie
   • afvalpreventie
 • lucht
  • luchtanalyse
   • binnenhuisatmosfeer
   • stoffen en parameters
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • koolwaterstoffen
 • water
  • wateranalyse
   • stoffen en parameters
    • BOD
    • COD
    • fenolen
    • fosfor
     • fosfaat
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geleidbaarheid
    • metalen
    • microbiologische
    • NH3
    • niveau
    • O2
    • pesticiden
    • pH
    • redoxpotentiaal
    • stikstof
    • temperatuur
    • TOC