Organisatieprofiel van Mourik n.v.

Groenendaallaan 399
2030 Antwerpen
België
03 542 20 40
svanhille@mourik.be
Aantal personeelsleden: 251-500
Profiel: Aannemer
Statuut: NV

Omschrijving activiteiten

Uitvoeren bodemsanering In-situ saneringstechnieken Grondreiniging (on-site & off-site) Grondwaterzuivering Afvalstoffenverwijdering Interventie bij milieucalamiteiten Milieukundig baggeren en slibontwatering Sanering stortplaatsen Sanering brandstoftanks en -installaties Brownfieldprojecten Asbestverwijdering