20/04/2018

Stappenplannen voor het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen

Terug naar artikeloverzicht

Zoals eerder aangekondigd keurde de Vlaamse Regering op 8 maart een wijzigingsbesluit goed waarbij de sociaaleconomische vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en de vergunning voor vegetatiewijzigingen vanaf 1 augustus 2018 geïntegreerd zijn in de omgevingsvergunning. Het wijzigingsbesluit regelt ook nog een aantal andere elementen:

  • de uitwerking van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen in beroep
  • de uitwerking van de rol van de provinciale omgevingsambtenaar
  • verduidelijkingen over de lijst van de Vlaamse projecten en de lijst van de provinciale projecten
  • een aantal technische aanpassingen

Voor de gemeentelijke omgevingsambtenaar werden schema's opgemaakt over de stappen die ze moet doorlopen bij de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen.

 Bron: © Departement Omgeving, Vlaamse overheid