Rapport Energiebalans Vlaanderen 1990-2016

Gepubliceerd op 30/01/2018

EnergyVille/VITO maakt elk jaar een energiebalans op in opdracht van het Vlaams Gewest. Het rapport ‘Energiebalans Vlaanderen 1990-2016’ brengt de evolutie van de Vlaamse energiestromen sinds 1990 in kaart en publiceert de nieuwe energiecijfers voor 2016.​

Rapport Energiebalans Vlaanderen 1990-2016

Het rapport ‘Energiebalans Vlaanderen 1990-2016’ brengt de evolutie van de Vlaamse energiestromen sinds 1990 in kaart en publiceert de nieuwe energiecijfers voor 2016. Het focust op het bruto binnenlands energieverbruik (BBE) in Vlaanderen. Dat bestaat uit het energieverbruik van de transformatiesector, het niet-energetische eindverbruik en het energetische eindverbruik van energie. Samen met de leveringen van brandstoffen aan de internationale lucht- en scheepvaartbunkers in Vlaanderen maken die gegevens het primaire energieverbruik uit. Ook de verdeling van energie over de verbruikers wordt behandeld en daarnaast geeft het rapport inzicht in het verbruik van de diverse energiedragers.

Het bruto binnenlands energieverbruik of BBE bedroeg in 2016 1.560,8 PJ. Het BBE is 6,2% gestegen ten opzichte van 2015 en is gedaald met 5,0% ten opzichte van 2005.

Het energetisch eindverbruik heeft het grootste aandeel in het BBE, met 61%. Dit omvat het energieverbruik van de industrie, de residentiële en tertiaire sector, landbouw en transport. Daarnaast is er ook het niet-energetisch eindverbruik van de industrie met een aandeel van 18%. De transformatiesector is goed voor 21%.

In 2016 werd het Vlaamse bruto binnenlands energieverbruik bovendien als volgt ingevuld:

Voor meer data, download het rapport hier.

Een tabel met de historische evolutie van het bruto binnenlands energieverbruik in Vlaanderen is hier te vinden. De volledige tabellen van de energiebalansen per jaar zijn hier beschikbaar.

 

Bron:  © 2018 EnergyVille

_____________________

Extra info : Energiebalans Vlaanderen