14/02/2019

Publieke consultatie wijzigingsbesluit VLAREM III (LCP)

Terug naar artikeloverzicht

Er staat opnieuw een voorontwerpbesluit tot wijziging van titel III van het VLAREM op stapel, teneinde de omzetting van de BBT-conclusies van de BREF LCP mogelijk te maken.

Om iedereen de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van dit voorontwerpbesluit, worden de integrale regelgevende tekst en de bijhorende toelichting via deze website bekend gemaakt.

Opmerkingen met betrekking tot het voorontwerpbesluit “omzetting VLAREM III” kunnen tot uiterlijk 4 maart 2019 bezorgd worden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) via bbt@vlaanderen.be. Er kan alleen met duidelijk geformuleerde en gemotiveerde opmerkingen rekening gehouden worden (vermeld steeds de betrokken artikelen uit het ontwerpbesluit). Bij voorkeur wordt een alternatief voorstel geformuleerd.

Bekijk de teksten:

Bron: Departement Omgeving