18/01/2024

Nieuwe versie LUC - inwerkingtreding 15 januari 2024

analyse
Terug naar artikeloverzicht

De nieuwe versie van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) is zoals eerder gecommuniceerd op 15 januari 2024 in werking getreden. Aan de erkende labo’s wordt gevraagd om deze nieuwe versie vanaf deze datum toe te passen (art. 34, §5, VLAREL). De officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.

Het nieuwe compendium LUC is te vinden op Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) | EMIS (vito.be). De gewijzigde methoden ten opzichte van het huidige compendium dat op 15 januari 2023 in werking getreden is, zijn terug te vinden in de kolom “Ontwerp MB 2024”. In het document ”Wijzigingen tov MB 2023 (LUC)”, vindt u een overzicht terug van alle wijzigingen ten opzichte van het huidige compendium.
 

Enkele aandachtspunten m.b.t. het LUC:

 • N.a.v. de invoering van een LUC-methode "Bepaling van de concentratie aan per- en polyfluoroalkylverbindingen (PFAS) in een geleide gasstroom” (LUC/VI/003) wordt een nieuw erkenningspakket in bijlage 3 van het VLAREL hiervoor voorzien:  
  • L.23 emissiemetingen - monsterneming en analyse van per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS):
   • L.23.1 per- en polyfluoralkylverbindingen, vermeld in het toepassingsgebied van LUC/VI/003
  Er wordt voor de laboratoria een overgangstermijn tot 1 augustus 2024 voorzien om de erkenning voor dit nieuwe pakket te behalen. Begin 2024 zal door de VITO een ringtest georganiseerd worden. Informatie hierover volgt nog en zal ook op de website https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/ringtesten/ringtesten-en-technische-proeven-het-kader-van-erkenningsaanvragen gepubliceerd worden.
   
 • Uit de praktijk is gebleken dat een opsplitsing van de pakketten L.14.4 (PCB’s) en L.14.5 (dioxineachtige PCB’s) in bijlage 3 van het VLAREL aangewezen is, dit naar analogie met het pakket L.14.3 (dioxines (PCDD’s en PCDF’s)), waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen gesuspendeerd in omgevingslucht of als gas enerzijds en als depositie in een neerslagkruik anderzijds.