Vlaamse Landmaatschappij

Terug naar filteroverzicht

Contact

Gulden Vlieslaan 72
1060
Brussel
02/543.72.00
anke.vander.stuyft@vlm.be
http://www.vlm.be

Omschrijving activiteiten

Samen investeren in de open ruimte in Vlaanderen Door de (her)inrichting van landbouw-en natuurgebied vrijwaart en verbetert de VLM de open ruimte. Om de kwaliteit van de open ruimte te verzekeren, ziet ze toe op de naleving van het mestdecreet en moedigt ze landbouwers aan om beheersmaat-regelen uit te voeren die de natuurwaarde van hun gronden verhogen. De VLM stuurt en optimaliseert het gebruik van geografische informatiesystemen en draagt zo bij tot het digitaal in kaart brengen van Vlaanderen.