Mourik n.v.

Terug naar filteroverzicht

Contact

Groenendaallaan 399
2030
Antwerpen
03 542 20 40
svanhille@mourik.be
http://www.mourik.com

Omschrijving activiteiten

Uitvoeren bodemsanering In-situ saneringstechnieken Grondreiniging (on-site & off-site) Grondwaterzuivering Afvalstoffenverwijdering Interventie bij milieucalamiteiten Milieukundig baggeren en slibontwatering Sanering stortplaatsen Sanering brandstoftanks en -installaties Brownfieldprojecten Asbestverwijdering