Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Terug naar filteroverzicht

Contact

Koning Albert II-Laan 20 bus 8
1000
Brussel
02-553 27 99
sollicitaties@lne.vlaanderen.be
http://www.lne.be

Omschrijving activiteiten

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie staat in voor een integraal en geïntegreerd milieubeleid in Vlaanderen. Het is dan ook een brede entiteit die op vele milieuterreinen actief is. Beleidsplanning en -coördinatie, vergunningsverlening, handhaving, wetenschappelijk onderzoek, overleg, sensibilisering en educatie zijn enkele van de kernwoorden die in de werking sterk naar voren komen. Het Departement bestaat uit een coördinerend secretariaat-generaal en twaalf afdelingen die zich elk afzonderlijk inzetten voor een specifiek aspect van de milieu- en natuurproblematiek.