Inleiding

De laatste jaren is er heel wat ontwikkeling gebeurd op vlak van sensoren voor luchtkwaliteitsmetingen en op vlak van sensorintegratie in IoT-toepassingen. Deze sensoren bieden de mogelijkheid aan steden en gemeenten om luchtkwaliteit te meten waar er geen meetstations aanwezig zijn maar hebben niet altijd de vereiste datakwaliteit voor de beoogde toepassing. Bovendien ontbreekt bij veel steden en gemeenten de kennis om de juiste sensoren/sensorsystemen te selecteren.

Via de Keuzetool sensorboxen kunnen gebruikers (steden en gemeenten) een overzicht krijgen van geschikte sensorboxen om te gebruiken in een sensornetwerk voor de beoogde toepassing. De keuzemogelijkheden kunnen verfijnd worden op basis van de te meten polluenten en de optie om de sensorboxen van stroom te voorzien via een zonnepaneel.

Voor de sensorboxen die aan de selectiecriteria voldoen kan extra informatie getoond worden om tot een definitieve selectie te komen.

Deze keuzetool kwam tot stand dankzij het project ‘Gemeentelijk sensornetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen’ gefinancierd onder de oproep ‘City of Things’ van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Disclaimer: Deze keuzetool werd in 2020 op basis van een literatuurstudie en marktanalyse ontwikkeld en wordt momenteel niet up-to-date gehouden met nieuwe modellen die op de markt komen.