Continu mechanisch transport: open systemen (transportbanden en transportschroeven)

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Een conventionele open transportband verplaatst het materiaal op een doorlopende gewapende rubberen strook. De band is typisch concaafvormig. Conventionele transportbanden bestaan zowel in stationaire als in mobiele uitvoering. Naast de horizontale varianten zijn er ook hellende transportbanden die het materiaal over een hoogteverschil kunnen transporteren. De band is in dat geval meestal voorzien van profielen om het afglijden van materialen te beletten.

Conventionele transportbanden kunnen alle soorten droge bulkgoederen transporteren.

Transportschroeven worden besproken in Vervangen door continu los systeem: mechanisch.

continue mechanisch transport

Figuur 12: Transportband voor het vervoer van zand [VITO, 2008]

Open transportbanden kunnen voor stofemissies zorgen onder invloed van de wind of door het onderaan afvallen van aangekoekt materiaal. Transportschroeven kunnen enkel bovenaan geopend zijn en zijn daarom minder onderhevig aan de invloed van wind. Toch kan het wenselijk zijn om bij zeer stuifgevoelige goederen ook hier maatregelen te nemen.

De grootste bron van stofvorming zijn echter de overslagpunten. De reductiemaatreglen voor de overslagpunten zijn voor alle continu transportsystemen (open en gesloten) dezelfde en worden daarom geaggregeerd besproken in Reduceren van het aantal overstortpuntenBehuizen van overslagpunten met eventuele afzuiging en Besproeien van overslagpunten.