Grijpers

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Voor het oppikken van goederen bestaan verschillende technieken. Een ervan is het werken met grijpers. Grijpers zijn technische installaties met twee of meer controleerbare schalen, die geopend in het bulkmateriaal dringen, het materiaal oppikken door te sluiten en het nadien storten bij heropening. De capaciteit van de grijpers hangt af van het type grijper, het gewicht en de grootte ervan, maar is meestal beperkt tot 2000-2500 t/h. Grijpers worden normaal enkel gebruikt om het materiaal op te pikken. Transportbanden zorgen dan voor het verdere vervoer van het bulkgoed.

De bediening van de grijpers gebeurt meestal mechanisch, met behulp van kabels.

Grijpers zijn algemeen toepasbaar voor het oppikken, laden of storten van droge bulkgoederen. De redenen hiervoor zijn:

  • ze zijn zeer wendbaar
  • ze kunnen makkelijk aangepast worden aan het type bulk materiaal
  • ze hebben een relatieve lage kost
  • ze kunnen oppikken en laden/storten met een zelfde capaciteit

Het gebruik van grijpers heeft echter ook enkele nadelen:

  • De goede werking van de grijper hangt sterk af van de techniek toegepast door de operator
  • De verhouding tussen nominale en effectieve capaciteit is lager dan bij de continu systemen
  • De schalen van de grijper wegen zelf al veel (door het gebruik van balanskranen kan extra energieverbruik wel vermeden worden)
  • Wanneer het sluiten niet zorgvuldig gebeurt en/of de grijper wordt te snel opgetild, kan dit leiden tot aanzienlijke materiaalverliezen, en hiermee gepaard gaande stofproductie

Afhankelijk van het materiaal worden verschillende types van schalen gebruikt. In het algemeen hebben grijpers twee schalen. Voor bepaalde materialen zoals houtpulp, stortstenen, keien, e.a. worden ook poliepgrijpers gebruikt.

Voor het oppikken van zeer fijne materialen zijn de schalen voorzien van een rubbersluiting. Rubbersluitingen zijn niet sterk genoeg voor gebruik bij korreliger materialen zoals ertsen. Het reinigen van deze rubbersluitingen is belangrijk voor het behoud van hun effectiviteit.

Wanneer één grijper verschillende materialen oppikt, gebeurt dit met schalen met ronde stalen uiteindes. De uiteindes dienen goed op elkaar aan te sluiten voor een optimale dichting van de grijper en een minimum aan stofemissies. Problemen met de dichting kunnen ontstaan door slijtage aan de schaaluiteinden. Uiteinden die elkaar overlappen blijken in praktijk niet geschikt omdat zij zeer gevoelig zijn voor schade.