29/09/2017

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning in opmaak

Terug naar artikeloverzicht

Op 22 september 2017 wijzigde de Vlaamse Regering principieel diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Het wijzigingsbesluit regelt onder meer volgende elementen:

1° uitbreiding van de procedure met de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (in toepassing van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid, dat een inwerkingtreding voorziet op 1/1/2018)

2° uitbreiding van de procedure met de omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen (in toepassing van het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving - de "codextrein", die nog niet goedgekeurd is maar in het Vlaams parlement wordt besproken),

3° uitwerking van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen in beroep,

4° uitwerking van de figuur van de provinciale omgevingsambtenaar,

5° verduidelijkingen wat betreft de lijst van Vlaamse projecten en de lijst van provinciale projecten, en

6° een aantal technische aanpassingen.

Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. Daarna kan een definitieve goedkeuring volgen.

lees het ontwerp van besluit

lees het ontwerp van verslag

lees het ontwerp van nieuw aanvraagformulier

lees het ontwerp van nieuwe addenda bij het aanvraagformulier

lees het ontwerp van nieuw meldingsformulier

 

Bron: © Departement Omgeving