06/05/2020

Vlaamse personenwagens geleidelijk aan milieuvriendelijker – ecoscore stijgt

auto_eco
Terug naar artikeloverzicht

De vergroening van het Vlaamse wagenpark zette zich in 2019 verder door. De globale ecoscore of milieuscore van de 3.525.000 personenwagens in Vlaanderen steeg daardoor ook in 2019. Er rijden steeds meer benzinewagens op onze wegen en de alternatieve voertuigen kennen een geleidelijke opkomst. Op enkele jaren tijd is er wel een opvallende stijging van het aantal SUV’s en dat heeft dan weer een negatieve impact op de gemiddelde ecoscore. Het Vlaams Departement Omgeving coördineert acties rond Groene mobiliteit en rapporteert in dat kader over de ecoscore van Vlaamse voertuigen.

De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen die een indicatie geeft van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig. Verschillende schade-effecten worden mee in rekening gebracht zoals  klimaatverandering (broeikaseffect), luchtkwaliteit (gezondheidseffecten en effecten op natuur) en geluidshinder. 

 

Particulieren kopen milieuvriendelijkere voertuigengrafiel_gemiddelde_ecoscore_personenwagens

De laatste jaren stijgt de gemiddelde ecoscore van het Vlaamse personenwagenpark met ongeveer 1 punt per jaar. Die trend zette zich ook in 2019 verder door. De gemiddelde ecoscore van het totale aantal personenwagens ingeschreven in Vlaanderen is 62,2. De cijfers gaan enkel over personenwagens, bestelwagens of vrachtwagens zijn hierin niet opgenomen.

Kijken we enkel naar de inschrijvingen van nieuwe wagens dan ligt de ecoscore een stuk hoger (68,6). Particulieren kopen nog steeds de meest milieuvriendelijke voertuigen (69,8). Voor leasewagens (67,7) en bedrijfswagens (67,9) ligt de ecoscore merkelijk lager.

 

Het aantal benzinewagens blijft toenemen

 

grafiel_nieuwe_wagens_per_brandstofDe gemiddelde ecoscore van een dieselwagen ligt met 57,2 veruit de laagste. Dat is bijna 10 punten lager dan de gemiddelde ecoscore voor benzinewagens (66,4). De elektrische voertuigen hebben de hoogste gemiddelde ecoscore (84,3), gevolgd door de waterstofvoertuigen  (79,0), en voertuigen op aardgas (CNG, 77,6). 
Er zijn in 2019 nog maar net iets meer dieselwagens (49 procent) dan benzinewagens (48 procent) ingeschreven In Vlaanderen. De ontdieseling is het meest zichtbaar bij de inschrijvingen van nieuwe wagens, waar al 60 procent van de aangekochte wagens met een benzinemotor is uitgerust en slechts 32 procent met een dieselmotor.
 
Het valt op dat de ontdieseling bij leasewagens minder sterk is: 46 procent van de nieuwe leasewagens is met een benzinemotor uitgerust, terwijl dit bij de particulieren 83 procent is. Dat verschil valt te verklaren doordat de fiscale maatregelen (lagere belasting op inverkeerstelling - BIV) niet gelden voor leasewagens.

 

Alternatieve aandrijvingen kennen een geleidelijke opmars

Het aandeel alternatieve voertuigen in het Vlaamse wagenpark is met 3 procent nog klein, maar evolueert wel in stijgende lijn. Tot de categorie alternatieve voertuigen behoren volledig elektrische of plug-in hybride, hybride (diesel/benzine), CNG, LPG en waterstof (H2).
Bij de nieuwe wagens bedraagt het aandeel 8 procent. De benzine hybride voertuigen (37 procent) vormen de grootste groep binnen de alternatieven. Niet alleen hybride voertuigen worden populairder, ook volledig elektrische voertuigen hebben de wind in de zeilen. Daar waar zij in 2018 nog maar een klein deel van 12 procent uitmaakten van de verkoop van alternatieve voertuigen, is dat aandeel in 2019 al gestegen tot 25 procent. 
Elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van zowel de belasting op inverkeerstelling (BIV) als de jaarlijkse verkeersbelasting. Daarnaast zetten de constructeurs ook meer en meer in op elektrische voertuigen, waardoor het aanbod stijgt. Vlaanderen investeert ook in de uitbreiding van de laadinfrastructuur en dat bevordert het gebruik van elektrische voertuigen.

 

Opvallende stijging aantal SUV’s

Er reden in 2019 bijna 640.000 SUV’s rond. Het aandeel bij de nieuwe inschrijvingen is gestegen van 17 procent in 2013 tot 41 procent in 2019. Ook meer dan de helft van de benzine (plug-in) hybride en LPG’s zijn SUV’s.  
Die trend bij de nieuwe wagens heeft een negatieve impact op de gemiddelde ecoscore. De ecoscore voor SUV’s ligt 1,4 punt lager dan voor niet-SUV’s. Dat komt doordat SUV’s gemiddeld zwaarder zijn dan andere personenwagens (1517kg vs. 1370kg). Ze zijn ook krachtiger (106kW vs. 91kW). Mede daarom hebben SUV’s een hoger gemiddeld verbruik en stoten ze dus meer CO2 uit (128g/km vs. 116g/km).

 

CO2-uitstoot daalt minder sterk dan de voorbije jaren

De  gemiddelde CO2-uitstoot blijft dalen, maar die daling is het afgelopen jaar iets minder in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2019 bedroeg de CO2-uitstoot van de gemiddelde wagen 137g/km, een daling met iets meer dan 2 g/km. Het gaat hier over de uitstoot zoals gerapporteerd op het gelijkvormigheidsattest (NEDC(corr)-waarde). Over een periode van 10 jaar is er een daling van meer dan 30 g/km: van zo’n 169g/km in 2009 tot 137g/km in 2019. 
Voor nieuwe wagens bedraagt de gemiddelde CO2-uitstoot 120,8 g/km. Die moet nog sterk dalen om de Europese verplichting van 95 g/km te halen in 2020 (gemiddelde waarde voor alle Europese wagens samen).

 

Op zoek naar een milieuvriendelijke wagen? 

Een elektrische wagen heeft bij de personenwagens de hoogste ecoscore. Voor wie echter nog niet toe is aan een elektrische wagen, kiest voor de luchtkwaliteit nog steeds best een benzinewagen. Die is minder dan diesel afhankelijk van complexe apparatuur om zijn uitstoot onder controle te houden. Een indirecte injectie benzinewagen heeft zelfs geen roetfilter nodig om zijn fijnstof emissies te beperken. Voor het klimaat is het interessant dat je kiest voor een wagen die bovendien zo weinig mogelijk CO2-uitstoot. Daarom zijn (plug in) hybride benzinewagens interessant. Daarnaast zijn kleinere en lichtere voertuigen voor het milieu bijna altijd beter dan grotere en zwaardere modellen. 

ecoscore-wagen

Meer info op www.ecoscore.be 

Meer informatie

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid