27/02/2024

ReUse ontwikkelt een circulaire en duurzame aanpak voor de recyclage van LFP-batterijen

Terug naar artikeloverzicht

Lithium-ijzer-fosfaat (LFP) batterijen zijn een type lithium-ion batterij (LiB), bekend om hun lage kost, hoge veiligheid, lage toxiciteit en lange levensduur. Ze worden gebruikt in elektrische voertuigen en stationaire toepassingen. Zoals alle soorten LiB's vormen ze echter ook een grote uitdaging voor het milieu wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken, omdat ze schaarse materialen bevatten die vaak worden verspild of slecht worden gerecycleerd. Het ReUse-project, een nieuw initiatief van Horizon Europe, pakt deze uitdaging aan door een nieuw direct recyclageproces te ontwikkelen, specifiek voor LFP-batterijafval.

Het ReUse-project, kort voor "Efficient direct recycling for low-value LFP battery for circular and sustainable waste management", is een onderzoeksinitiatief met een looptijd van 36 maanden.

Het project zet in op de verbetering van de circulariteit en duurzaamheid van de Europese Lithium-ion batterij (LiB) waardeketen, in lijn met de doelstellingen van het Battery Partnership gelanceerd onder Horizon Europe. Het hoofddoel is om de volledige laagwaardige afvalstroom van lithium-ijzer-fosfaat (LFP) batterijen aan te pakken, variërend van productieafval tot afgedankte LiBs. Om dit te bereiken zal ReUse nieuwe recyclageprocessen ontwikkelen die de terugwinning en recyclage van grondstoffen en componenten maximaliseren.

Ontwikkeling van een direct recyclageproces voor batterijafval

ReUse zal een robuust, flexibel en duurzaam direct recyclageproces ontwerpen voor batterijafvalstromen van verschillende samenstelling en kwaliteit. Het proces zal zich richten op het verbeteren van de terugwinning van materialen, energie-efficiëntie en zuiverheid. Het verwachte resultaat moet het wereldwijde concurrentievermogen van het Europese batterij-ecosysteem stimuleren, in overeenstemming met het Europese strategische plan voor een duurzame transitie naar klimaatneutraliteit. ReUse zal ook bijdragen aan de beleidsbehoeften van de Europese Green Deal en efficiënte recyclagetechnologieën, voortbouwend op de BATTERY 2030+ Roadmap en het European Partnership on Batteries.

Een multidisciplinair team

ReUse is een samenwerkingsverband van 13 partners uit 8 verschillende Europese landen, waaronder onderzoeksinstituten, universiteiten, industriële spelers en maatschappelijke organisaties. De partners kwamen voor het eerst bijeen tijdens een kick-off op 31 januari en 1 februari 2024 in Würzburg, Duitsland.

VITO zet twee van haar technologische oplossingen in voor het project: Characterise-to-Sort en directe recyclingtechnologieën. Characterise-to-Sort zal gebruikt worden om de karakterisering en sortering van de batterijafvalstromen te verbeteren. Voor de directe recyclagestap zal VITO een proces ontwikkelen dat teruggewonnen kathodemateriaal uit afgedankte batterijen zal zuiveren en regenereren tot kathode-actief materiaal dat rechtstreeks kan worden hergebruikt in nieuwe batterijen.

Meer informatie over ReUse:

 

ReUse wordt medegefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe van de Europese Unie, onder Grant Agreement No. 101137774, en door het Swiss State Secretariat for Education, Research, and Innovation (SERI).