18/12/2019

Publieke inspraak van 18 december 2019 t/m 16 januari 2020 over het Plan-MER bij het planologisch attest (PA) voor de uitbreiding van het bedrijf Barias bvba

bouwplan
Terug naar artikeloverzicht

Het bedrijf Barias bvba (Veldbosstraat 2, 8800 Roeselare) doet een aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest voor een herstructurering, optimalisatie en uitbreiding van het bedrijf.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

De nota downloaden of inkijken

/sites/emis/files/articles/3331/2019/kennisgeving_DEF.pdf

  • De nota ligt van  18/12/2019  t/m  16/01/2020  ter inzage
    • in de stad Roeselare
    • in de gemeente Staden
    • bij het Team Mer in Brussel

 

Je kan online reageren op het plan-MER.

Ga naar het digitaal inspraakformulier

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid