11/10/2019

Opmerkingen op actualisering normenboek vellen van bomen, terreinaanlegwerken, verhardingen, infrastructuur, technische werken & ontbossen

Terug naar artikeloverzicht

Dit normenboek voor digitale aanvragen voor een omgevingsvergunning is van toepassing sinds 2017. Op basis van onze eigen ervaringen en van reacties van aanvragers van infrastructuurprojecten hebben we het normenboek nu geactualiseerd.

Om een maximaal draagvlak te bereiken en ook om ruimere ervaringen en reacties te kunnen verwerken maken we de ontwerpversie nu tijdelijk publiek op onze website. Je kan ons je opmerkingen tot 4 november 2019 bezorgen via omgevingsprojecten@vlaanderen.be of GOP.omgeving@vlaanderen.be.

Raadpleeg het normenboek en het bijhorende overzichtsdiagram hier:

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid