29/11/2022

Openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 over het ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen en het bijhorende ontwerp plan-MER

open_ruimte_en_bebouwing
Terug naar artikeloverzicht

Met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte wil de provincie Antwerpen het ruimtegebruik in de provincie Antwerpen herdefiniëren. Deze visie op (middel)lange termijn zet de lijnen uit om de schaarse ruimte anders te gebruiken en dit ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). Meer informatie kan u hierover vinden op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.

Vóór het Beleidsplan Ruimte definitief kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van dit beleidsplan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van Beleidsplan Ruimte georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

De documenten inkijken:

 

U kan deze documenten tijdens die periode ook raadplegen op het provinciehuis van Antwerpen en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen, alsook op de webpagina www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimteExternal website.

Opmerkingen indienen

Tot en met 15 maart 2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen op volgende manieren:

 • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, 
 • Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • op het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)
  • in één van de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen
  • tijdens 1 van de infomarkten
 • Door het insturen van het digitaal inspraakformulier, te vinden op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid