31/12/2012

Natuurbeleid in landbouwgebied. Haalbaarheid voor landbouwers

Terug naar artikeloverzicht

Het doel van het Natuurrapport Beleidsevaluatie is om het biodiversiteitsbeleid in landbouwgebied te evalueren en voorstellen te formuleren voor optimalisatie. Thematisch beperkt het rapport zich tot de beleidsmaatregelen met betrekking tot vogels (weidevogels, akkervogels, ganzen, houtduif) en erosiebestrijding. Het totale onderzoek bestaat uit acht wetenschappelijke deelrapporten. Dit rapport bevat een evaluatie van de haalbaarheid van de beleidsmaatregelen. In welke mate werd er rekening gehouden met de wensen en noden van de landbouwers als beleidsdoelgroep?

 

Uitgever: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO