25/06/2024

Nationale biodiversiteitsstrategie: uw mening telt!

biodiversiteit
Terug naar artikeloverzicht

Van 24 juni tot en met 24 september 2024 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van de ‘Actualisering van de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030’. Zo krijgt u de kans om uw mening te geven en kunnen wij hier rekening mee houden bij het uitwerken van de definitieve strategie.

Als onderdeel van de implementatie van beslissing 15/6 van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit heeft België zich ertoe verbonden om zijn nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030 te herzien. Deze update is bedoeld om de Belgische doelstellingen op één lijn te brengen met het mondiaal biodiversiteitskader van Kunming-Montreal en de Europese Biodiversiteitsstrategie tot 2030.

De strategie omvat 15 strategische doelstellingen en 80 operationele doelstellingen, die een brede waaier van maatregelen omvatten rond de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, het herstel van aangetaste ecosystemen, de integratie van biodiversiteit in de hele samenleving, enz.

De huidige nationale biodiversiteitsstrategie (2013-2020) is beschikbaar op https://www.biodiv.be/documents/BE-national-strategy

Jouw mening telt!

Download het ontwerp van de ‘Actualisering van de nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030’.

U kan bijdragen aan de strategie, opgesteld door het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, door uw opmerkingen over het ontwerp te bezorgen aan het Instituut voor Natuurwetenschappen:

Het is belangrijk om bij elke schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft. De opmerkingen moeten uiterlijk op 24 september 2024 om 23u59 ingediend zijn. 

Zodra de strategie is goedgekeurd, vindt u ze online. We zullen ook toelichten hoe we met de resultaten van de raadpleging rekening hebben gehouden en hoe we de strategie hebben aangepast.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid