19/10/2020

Denuo werd toegevoegd aan ons adresboek

Terug naar artikeloverzicht

We verwelkomen Denuo in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze 300 leden de essentiële schakel tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking. We inspireren en adviseren de overheid en producenten om de juiste stappen te zetten naar een circulaire economie. We ontwikkelen een ecosysteem waarbinnen producenten en materiaalverwerkers elkaar vinden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor materiaalstromen. We helpen onze leden bij het formuleren en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten, informeren en adviseren hen over nieuwe regelgeving en de implementatie ervan.

Klik hier om het profiel te bekijken