04/12/2020

Demir investeert ruim één miljoen euro voor strategische projecten in Lier, Grobbendonk, Brasschaat en Antwerpen

foto-website
Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir investeert één miljoen euro in strategische projecten waarbij gronden en infrastructuur aangekocht worden voor ontwikkelingen die Vlaanderen ten goede komen. De subsidies worden verleend aan de gemeente Grobbendonk en de stad Lier, de stad Antwerpen en de gemeente Brasschaat.

217.000 euro gaat naar de aankoop van de Kasteelhoeve en omliggende broekbossen in de gemeente Grobbendonk. Na de aankoop zal er werk worden gemaakt van de restauratie en herbestemming van de Kasteelhoeve en de inrichting van het groendomein. “De site zal een toeristische poort vormen voor de vallei van de Kleine Nete met een (educatieve) onthaalfunctie, horeca-aanbod voor recreanten en bezoekers tijdens hun tocht, gemeentelijke musea, een zorgboerderij en enkele zalen voor plechtigheden door het gemeentebestuur, tentoonstellingen, culturele activiteiten, plaatselijke verenigingen, etc.”, zegt Demir, die ook bevoegd is voor Toerisme. Het project kreeg de naam ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’.

Binnen hetzelfde project gaat 19.600 euro naar de aankoop van gronden voor de aanleg van een speelbos en de inrichting van randstedelijk groen in ‘Pallieterland’ in de stad Lier. “De gronden zullen samen met de rest van het park in stappen ingericht en deels bebost worden. Hiermee wordt de ‘ontharding’ van een overstromingsgevoelig voormalig woonuitbreidingsgebied in de praktijk omgezet”, aldus Demir.

Een half miljoen euro wordt door de minister uitgetrokken voor een van de leefbaarheidsprojecten van de Oosterweelverbinding, Ringpark ’t Schijn in de stad Antwerpen. “De Oosterweelverbinding is dankzij vele burgerbewegingen van een mobiliteitsverhaal naar een leefbaarheidsverhaal geëvolueerd. De aanleg van verschillende ringparken hoort daarbij en verhoogt de leefbaarheid van de betrokken buurten”, aldus Demir.

Tot slot krijgt Strategisch Project ‘Groene Zes’ in de gemeente Brasschaat 321.947 euro toegewezen voor de aankoop van gronden om Het Peerdsbos beter te ontsluiten en de natuur te ontzien van te veel recreatieve druk. “Het Peerdsbos is momenteel minder goed ontsloten voor openbaar vervoer en daarom eerder autogericht. De parking die gebruikt wordt, zorgt echter voor verstoring van het natuurlijk karakter in het meest kwetsbare gedeelte van het bos. De gemeente Brasschaat wil de te verwerven percelen inzetten om een optimaal evenwicht na te streven tussen de natuurwaarden en recreatieve functie van het Peerdsbos. Dit door de te verwerven percelen in te richten als een groene bosparking en een nieuwe fietsparking, zal het autoverkeer maximaal uit het bos gehouden worden. Hierdoor zal het veiliger worden voor voetgangers en fietsers en is er een aangenamere beleving van het bos. Een nieuwe groene parking wordt bij de Bredalaan aangelegd, waardoor de Plantaandreef gebruikt kan worden door fietsers en wandelaars”, zegt Demir.

OVERZICHT:
Strategisch project “Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete”

  • Kasteelhoeve en aangrenzende broekbossen - gemeente Grobbendonk- 217.000 euro
  • Pallieterland - stad Lier – 19.600 euro

Strategisch project “Ringzone Antwerpen”

  • Ringpark ’t Schijn - stad Antwerpen - 500.000 euro

Strategisch project “Groene Zes”

  • Peerdsbos - gemeente Brasschaat -321.947 euro

“Vanuit Vlaanderen werken we op het terrein met vele actoren samen om het ruimtelijk beleid op concreet te maken door te zorgen voor meer groen, minder verharding, goed toegankelijke toegangspoorten tot onze natuur, enzovoort. Met deze strategische projecten maken we een professionele coördinatie hiervoor mogelijk en verwerven we gronden en constructies die nodig zijn om alle inspanningen in de praktijk te brengen zoals nu in de vallei Kleine Nete, de Ring van Antwerpen en voor het Peerdsbos in Brasschaat”,  besluit de minister.

 

Beschrijving projecten

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid