16/03/2018

Coördinatie en codificatie waterwetboek

Terug naar artikeloverzicht
 
De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat het decreet met algemene bepalingen over milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimelijke Ordening wijzigt. Het is de bedoeling om de waterregelgeving die tot het beleidsdomein Omgeving behoort te coördineren en samen te voegen. In dit besluit gaat het over de regelgeving uit het decreet integraal waterbeleid, het Drinkwaterdecreet, de wet Oppervlaktewateren en de artikelen over de heffingsregeling uit het Grondwaterdecreet. De rest van het Grondwaterdecreet wordt in een afzonderlijk regelgevend project herzien. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  
 
6 documenten:
 
 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 16 maart 2018