01/10/2020

Beslissingsondersteunend systeem voor waterbodemsanering (BOSS WB)

baggeren
Terug naar artikeloverzicht

Het BOSS WB is gebaseerd op de studie 'Desk-studie over beschikbare saneringstechnieken voor verontreinigde waterbodem'.  Deze studie werd opgemaakt door een consortium dat bestaat uit waterbodemsaneringsexperten van het engineering- en consultancybedrijf Witteveen+Bos Belgium N.V. en de milieuaannemers DEME-DEC, Jan De Nul-Envisan en Ghent Dredging.

Het beslissingsondersteunend systeem voor waterbodemsanering (BOSS WB) maakt deel uit van het INTERREG-project 'Sullied Sediments'.

Het doel van het BOSS WB, en de desk-studie die eraan gekoppeld is, is kennisoverdracht van saneringstechnieken voor waterbodems naar Europese bodemsaneringsdeskundigen, beleidsmakers, bedrijven, waterloopbeheerders en private personen. De studie en het BOSS WB ondersteunen bij het maken van beslissingen in verband met het beheer, de verwijdering en de ruiming van verontreinigd sediment.

De output van het BOSS WB geeft u een aantal toepasbare sanerings- en behandeltechnieken. Deze technieken onderwerpt u aan een verdere projectspecifieke evaluatie op basis van het belang van bijvoorbeeld de milieu-impact, de financiële impact of het maatschappelijke kader. Voor technieken die als niet-toepasbaar worden beoordeeld, geeft het BOSS WB u meer uitleg over de beperkende randvoorwaarden. Dit kan u inspireren tot het ontwikkelen van oplossingen om bepaalde randvoorwaarden te verhelpen, bijvoorbeeld door een betere toegang te voorzien wanneer de bereikbaarheid onvoldoende is.

De beschrijvingen van de technieken worden in de vorm van technische fiches opgenomen.

Waterbodemsaneringstechnieken evolueren voortdurend. We beschouwen zowel de desk-studie als het BOSS WB  als ‘work in progress’. U kan feedback geven of uw ervaringen met waterbodemsaneringen delen via BOSSWB@ovam.be zodat we die kunnen meenemen in de eerstvolgende revisie.

 

Meer info


Bron: OVAM