Andere energietechnologie

Productie van kiemvrij proceswater bij diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost te Passendale

Het bedrijf Pasfrost te Passendale werd opgericht in 1974 en is een diepvriesgroentebedrijf met een jaarlijkse productie van ongeveer 60.000 ton groenten. Voor de verwerkingsprocessen waaronder wassen, schillen, versnijden, blancheren en koelen is veel water nodig. Om het gebruik aan grondwater te beperken heeft het bedrijf in 1999 beslist om een installatie te bouwen die effluentwater afkomstig van de biologische zuivering verder te zuiveren tot kiemvrij proceswater. De installatie bestaat uit een vlokkenfiltratie, een ultrafiltratie, een omgekeerde osmose en een UV-behandeling. De capaciteit van de installatie bedraagt 20 m³/h kiemvrij proceswater met mogelijkheden tot uitbreiding.