Yara Industrial BV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Zevenmanshaven Oost 67
3133 CA
Vlaardingen
+3292513301
luc.coene@yara.com
http://www.yara.be

Omschrijving activiteiten

Yara Environmental Technologies ontwikkelt deNOx systemen voor diverse stationaire installaties. Deze systemen, die maken gebruik van specifieke reagentia, zorgen voor een efficiënte reductie van schadelijke stikstofoxiden (NOx) bij uiteenlopende verbrandingsprocessen. Deze verbrandingsprocessen komen voor bij bedrijven actief in de energiesector en afvalverbranding, maar ook in de chemische,cement- en glasindustrie en raffinaderijen. Yara heeft wereldwijd ruim 2000 deNOx systemen die operationeel zijn in bovengenoemde sectoren. In Benelux wordt de afdeling aangestuurd vanuit Vlaardingen.

Producten en diensten

 • lucht
  • luchtzuivering
   • installaties
    • katalytische omzetting
    • selectieve katalytische reductie van Nox
    • selectieve niet-katalytische reductie van Nox
   • producten
    • chemicaliën
   • stoffen
    • NH3
    • NOx

Extra info

Yara Environmental Technologies ontwikkelt, levert en installeert systemen die schadelijke NOx emissies in lucht reduceren. Deze deNOx systemen zijn gebaseerd op de volgende technologieën:

 • SCR: selective catalytic reduction
 • SNCR: selective non-catalytic reduction
 • Hybrid: low-NOx systems, bestaande uit een combinatie van SNCR en SCR.

Yara levert ook technologie- en veiligheidsgerelateerde services aan, zoals on-site performance testing, optimalisatieprogramma’s, upgrades, katalysatorbeheer, veiligheidstrainingen en audits.

Tevens produceert Yara sinds enkele decennia reagentia voor NOx reductie op basis ammoniak en ureum, waaronder ook AdBlue. Yara is wereldwijd actief, met productielocaties in diverse continenten, waaronder een 15-tal Europese productielocaties. In Benelux heeft Yara productiesites in Sluiskil/Terneuzen en Tertre/Mons.

Yara is reeds enkele decennia actief in de energiesector, afvalverbranding, chemische,  cement- en glasindustrie en raffinaderijen.

Met ruim 30 jaar ervaring in deNOx technologie en wereldwijd ruim 2000 deNOx systemen geleverd, is Yara de specialist in deNOx.

Meer informatie over Yara kunt u terugvinden op http://www.yara.com , http://www.yara.nl en http://www.noxcare.com.