Nering B

Terug naar filteroverzicht

Contact

Postbus 32
3950
Bocholt
02-657.51.00
rarits@neringbogel.be

Omschrijving activiteiten

Afwatering en afvalwaterbehandeling: - afvoerputten en - goten - afscheiders - kleppen en schuiven - straatkolken en putafdekkingen - nabehandeling en waterhergebruikinstallaties - Ibaboxen

Producten en diensten

 • water
  • drinkwater
   • behandeling
    • zandfilters
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib tank
    • kwzi
     • aëroob actief slib
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • oxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
   • fysische zuivering
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider
   • producten
    • beluchters
    • doseerders
    • pH-regelende
    • pompen
    • reservoirs
    • roerders