Studiedag Productbeleid - Zeer zorgwekkende stoffen

Terug naar filteroverzicht

Rode draad van deze studiedag is het (toekomstige) beleid rond (zeer) zorgwekkende stoffen. De “Chemicals Strategy for Sustainability towards a non-toxic environment” omvatte een meerjarenplan voor aanpassingen van productwetgevingen, waaronder REACH, CLP, Ecodesign, …

Nu het einde van het mandaat van deze Europese Commissie in zicht komt, is dit het moment bij uitstek om de gestemde Europese wetteksten van naderbij te bekijken. In de namiddag lichten we dan ook graag de CLP-revisie toe alsook de nieuwe Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) en de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR).

We starten deze studiedag op het nationale en regionale niveau. Eerst krijgt u toelichting bij een studie voor de ontwikkeling van een Belgische strategische roadmap voor substitutie van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) binnen een duurzame economie (BEP4CAL). Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hierbij aansluitend zal de ZZS-Coördinator van Vlaanderen de Vlaamse ZZS visienota en de hieruit voortvloeiende acties toelichten. We ronden het nationale luik af met een woordje uitleg over de marktstudie ‘PFAS in Belgian Industry’ uitgevoerd in opdracht van de FOD Economie.

De recente aanbeveling van de Europese Commissie over “essential use” wordt samen met substitutieplanning verduidelijkt door DG Grow. Als sluitstuk van de voormiddag geeft Cefic u graag toelichting over het in september goedgekeurde “Global Framework on Chemicals – For a Planet Free of Harm from Chemicals and Waste”.

INSCHRIJVEN

Programma

9u00     Welkomstkoffie
9u30     Welkomstwoord en inleiding

9u35     Toelichting ‘Report on the Belgian Plan for Chemical Alternatives’ (BEP4CAL) (Simon Cogen, FOD Economie)
10u00   Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) beleid in Vlaanderen (Hans Reynders, ZZS-Coördinator Vlaanderen)
10u30   Q&A

10u45   Koffiepauze

11u15   How can essential use and substitution planning be used in chemicals legislation? (Otto Linher, DG GROW)*
11u35   PFAS in Belgian industry – market study (Daphné Hoyaux, SPF Economie)
11u55   Global Framework on Chemicals (Maria Ruiz-Cuevas, Cefic)*
12u15   Q&A

12u30   Lunch

13u45   CLP Revision 2.0 (Carol Bailleul, essenscia)
14u15   Q&A

14u25   Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR) (Olivier Van Volden, PolyMatters essenscia)
14u55   Q&A

15u05   Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) (Ann Dierckx, essenscia)
15u35   Q&A

15u45   Afsluiting en drink

INSCHRIJVEN


Bijlagen:

20240613_Programma_Studiedag_productbeleid.pdf


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
essenscia A Reyerslaan 1030 Brussel België
Datum:
13/06/2024
Geplaatst door:
essenscia
Locatie:
essenscia/Bluepoint Brussels Conference Centre – A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel