ISO 22000: Voedselveiligheid

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

Veel bedrijven uit de voedingssector worden door hun klanten overspoeld met eisen in verband met ISO, dan weer BRC, IFS, EFSIS, …. Elke klant heeft zo zijn specifieke vereisten, waaraan het bedrijf moet voldoen. Hoe kunnen we een rode draad vinden in dit kluwen van normeringen?

 

Als gevolg van deze reglementeringen werden algemene regels vastgelegd in de ISO 22000:2018. Deze wordt dan ook verder toegelicht en vergeleken met de andere normen.

In de Europese Unie is elk bedrijf dat levensmiddelen vervaardigt, wettelijk verplicht een HACCP-plan op te stellen en te implementeren. Een andere wettelijke verplichting met betrekking tot productaansprakelijkheid ligt de bewijslast van onschuld bij de producent. Als gevolg van deze reglementeringen zijn initiatieven genomen om algemene regels vast te stellen voor een HACCP-plan. Op basis van de grootdistributie zijn de meeste voedingsnormen ontstaan (BRC, IFS, …). Op die manier gaan de vereisten van de grootste klanten nu heel wat verder dan wat de wetgeving vereist.

In dit verhaal had ISO (International Organization for Standardization) tot nu toe geen grote rol gespeeld. Met de komst van de ISO 22000 (Voedselveiligheid managementsysteem) werden de principes van ISO 9001 op HACCP toepast. Ondertussen kiezen meer en meer voedingsbedrijven, maar ook bedrijven uit gerelateerde sectoren, voor certificatie volgens ISO 22000, al dan niet gecombineerd met certificatie voor andere normen.

Waarom deze opleiding?

U krijgt inzicht in :

 • ISO 22000 en het landschap van wetten en normen over voedselveiligheid
 • de interpretatie van ISO 22000
 • welke zaken eventueel dienen aangepast te worden in uw bestaand kwaliteitssysteem 
 • het auditprocotol van ISO 22000:2018.

 

Voor wie

We richten ons met deze workshop tot bedrijfsleiders, productie- en kwaliteitsverantwoordelijken van ondernemingen uit de levensmiddelenindustrie of van andere organisaties gelinkt met de voedingsindustrie (verpakkingen, ingrediënten, transport, dierenvoeding, diensten, ...).

Voor deelname aan deze workshop is geen voorkennis van kwaliteitssystemen vereist.

 

Programma

 • Historiek van de wetgeving over voedselveiligheid
 • De verschillende normen afkomstig uit de grootdistributie
 • Het spanningsveld tussen wetgever en grootdistributie
 • Auditprotocol ISO 22000: 2018
 • Vereisten ISO 22000: 2018
  • Cntext van de organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Uitvering
  • Evaluatie van de prestaties
  • Verbetering

 

Kostprijs: 940 euro.

Locatie: Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp - Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/iso-22000-voedselveiligheid


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
25/04/2023
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp - Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen