ESDS fiches lezen en begrijpen & REACH

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad of VIB (ook wel Safety Data Sheet genoemd of kortweg SDS) mee te leveren. Deze SDS geeft alle informatie over het chemisch product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan: identificatie (gevaren, samenstelling, ...), eerste hulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, voorschriften m.b.t. opslag, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische en ecologische informatie, ...

Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels omtrent de structuur en inhoud van SDS'en, waardoor de inhoud van een (nieuwe) extended SDS beduidend kan afwijken t.o.v. vroeger. Zo zullen o.m. de voorwaarden voor een veilig gebruik opgesplitst worden per (type van) gebruik en afgeleid zijn op basis van zogenaamde blootstellingsscenario's.

Onder de REACH-verordening worden de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS is het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.
 

Waarom deze opleiding?

U krijg inzicht in  de vormvereisten en de nieuwe structuur van de SDS, met bijzondere aandacht voor de blootstellingsscenario's die deel uitmaken van een zogenaamd extended SDS.

U leert o.a. door een REACH-basisinleiding hoe een (extended) SDS te lezen, te begrijpen en te interpreteren zodat u alle risico's van gevaarlijke stoffen op een juiste manier kan inschatten en weet hoe u een stof veilig kan gebruiken. Daarnaast wordt ook ingegaan op de specifieke wettelijke verplichtingen die verband houden met het gebruik van een stof en het ontvangen een SDS.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

 

Voor wie

Deze opleiding richt zich naar werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen en/of er gebruik van maken (milieucoördinatoren, preventieadviseurs,  veiligheidsverantwoordelijken, hiërarchische lijn).
 

Deze training is een basisopleiding, bijgevolg is voorkennis van eSDS niet vereist. Een basiskennis van CLP is een pluspunt (deze kennis kan u hier opdoen: Basisopleiding CLP

.

 

Programma

  • De verschillende REACH-processen voor fabricanten en downstream users: registratie, authorisatie, restrictie, communicatieverplichtingen...
  • De risicoanalyse in REACH als basis voor de eSDS
  • Wat is een SDS en wanneer moet deze opgesteld worden?
  • Wijzigingen SDS tgv REACH en CLP
  • Blootstellingsscenario's lezen en begrijpen
  • Hoe nagaan of een stof volgens de voorschriften van blootstellingsscenario's  wordt gebruikt
  • Overige verplichtingen van de downstream user
  • eSDS-management en voorbereiding op inspectie

 

Kostprijs: 825 euro.

Locatie: Adequat Business Center - Brusselsesteenweg 159 - 9090 Melle

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/esds-fiches-lezen-en-begrijpen-reach


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
08/10/2024
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Adequat Business Center - Brusselsesteenweg 159 - 9090 Melle