CO2-Prestatieladder

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2-kosten, in de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. De ladder is een CO2-instrument bij aanbestedingen. Bedrijven kunnen zich laten certificeren voor de CO2-prestatieladder.

 

De CO2-prestatieladder is ontwikkeld in Nederland in 2009 en ondertussen goed ingeburgerd. Ook in België wordt de CO2-prestatieladder gebaseerd op het Nederlandse model ingevoerd. Van 2019 tot 2022 loopt er in België een testfase met 20-tal pilootprojecten, om de CO2-ladder ook te implementeren in de overheidsopdrachten.

Bij structurele implementatie in België kunnen de bedrijven die  hun CO2-uitstoot verminderen een grotere kans maken om overheidsopdrachten binnen te halen.

Bijkomende voordelen bij implementatie van de CO2-ladder : 

 • Duurzaam en maatschappelijk imago
 • Besparen van energie leidt tot lagere kosten
 • Meer bewustwording in de organisatie

 

Waarom deze opleiding?

Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutraal continent zijn. In de evolutie naar een koolstofarme economie zal de CO2-prestatieladder een belangrijk instrument zijn.

Met deze opleiding wil Amelior bedrijven op een praktische manier helpen bij een duurzamere bedrijfsvoering door de kennis en ervaring met de CO2-prestatieladder te delen.

Met een uitgebreide en boeiende praktijkgetuigenis.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

Voor wie

De opleiding richt zich tot duurzaamheidsverantwoordelijkenmilieucoördinatoren en energiemanagers met interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Inhoud

Tijdens de opleiding worden de principes van de CO2-prestatieladder uitgelegd en komt u te weten wat de voorwaarden zijn voor de verschillende niveaus van certificatie op de ladder. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Algemene principes van de CO2-prestatieladder
 • Vereisten van de CO2-prestatieladder
  • Vastleggen van de scope
  • Opstellen van een CO2-emissie-inventaris
  • Algemene eisen in verband met continue verbetering
  • Inhoud van een projectdossier
  • Specifieke eisen per invalshoek en per niveau
  • Certificatie
 • Planning voor de implementatie in België

 

Na de theoretische uiteenzetting volgt een boeiende praktijkgetuigenis door de Willemen Groep:

Al van in de offertefase neemt Willemen CO2-uitstoot mee bij de keuze van de voorgestelde oplossingen. Tijdens de implementatiefase worden de verschillende aspecten op projectniveau verder uitgewerkt. In de uiteenzetting wordt ook ingegaan op de interne communicatie, ketenanalyses, transparantie en externe communicatie

Doorheen het jaar rapporteert en communiceert Willemen op geregelde tijdstippen de emissieberekeningen, de voorgestelde maatregelen en reducties alsook de participaties (duurzaamheidsrapport). Daardoor heeft de organisatie te allen tijde inzicht in de effectieve CO2-uitstoot en de uitgevoerde maatregelen. De organisatie kan deze data benutten voor een onderbouwd stakeholdermanagement of een gerichte communicatiestrategie.

Kostprijs: 465 euro.

Locatie: Online

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/co2-prestatieladder

 

 


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
23/03/2023
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Online