CLP vervolgopleiding : indeling van mengsels

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

Het wereldwijde systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart. In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).

Sinds 1 juni 2015 moeten alle mengsels ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt worden volgens CLP. 
 

Waarom deze opleiding?

CLP zorgt dus voor heel wat wijzigingen binnen uw organisatie: nieuwe classificatie, etikettering, pictogrammen, aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen, opleiden van personeel, informeren van klanten,…
Met name voor mengsels zijn er veel regels om een juiste indeling te maken volgens de CLP-mengselcriteria. Met deze workshop willen we u op weg zetten om deze indelingen op een CLP-conforme manier te doen.

Praktische hands-on oefeningen aan de hand van de SDS´en om de regels van indeling mengsels onmiddellijk te leren toepassen

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

 

Voor wie

Deze workshop richt zich naar:

  • preventieadviseurs
  • EHS-managers
  • medewerkers die te maken hebben met gevaarlijke stoffen en meer inzicht willen in hoe mengsels ingedeeld worden volgens CLP

Voorkennis van de CLP-wetgeving is hier wel vereist. Indien u nog niet over deze voorkennis beschikt adviseren wij u om de Basisopleiding CLP te volgen. Deze staat gepland in de voormiddag van de eerste lesdag van de opleiding voor gevorderden.

.

 

Programma

  • Aquatisch milieugevaar
  • Gezondheidsgevaren: acute toxiciteit, huid- en oogirritatie/corrosie, sensitisatie, kankerverwekkend, mutageen, reprotoxiciteit, doelorgaantoxiciteit
  • Praktische hands-on oefeningen op basis van SDS’en
  • Gebruik van de ECHA-databanken, richtsnoeren en andere bronnen

 

Kostprijs: 1330 euro.

Locatie: Adequat business center - Brusselsesteenweg 159 – 9090 Melle

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/clp-vervolgopleiding-indeling-van-mengsels


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
25/09/2023
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Adequat business center - Brusselsesteenweg 159 – 9090 Melle