Diepsonderingen Funderingsadvies Verbeke

Terug naar filteroverzicht

Contact

't Lindeke 13
8880
Ledegem
056/50.30.43
info@verbeke.com
https://verbeke.com

Omschrijving activiteiten

Grondverzet of Milieuhygiënisch onderzoek, Terreinproeven, Studies & Funderingsadvies, Labo-onderzoeken.

Extra info

Grondverzet

Diepgravend inzicht in mogelijke verontreinigingen van een grond

Industriële activiteiten, een lekkende tank of leiding, de opslag van afvalstoffen in de bodem of een ongeluk. Er zijn tal van oorzaken voor bodemverontreiniging, maar de gevolgen zijn (er) altijd naar. Om erop toe te zien dat deze verontreinigde grond niet verspreid raakt, duidt het Vlaams reglement rond bodemsanering, kortweg Vlarebo, sinds 2004 wat er dient te gebeuren met afgegraven en afgevoerde grond. Deze wetgeving is beter gekend als grondverzet of milieuhygiënisch onderzoek.