DEPro Benelux bv

Terug naar filteroverzicht

Contact

Tuinbouwstraat 3
9900
Eeklo
+32 (0)9 259 94 85
info@deprobenelux.eu
http://www.deprobenelux.eu

Omschrijving activiteiten

Machines voor de behandeling van restafval in diverse sectoren (zorgsector, voeding, maritiem, huishoudelijk) met het oog op recyclage.

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • producten
    • versnipperaars
    • granulatoren
     • voorbehandelen en vermalen (rubber)
    • breekinstallaties
     • verkleinen en warmtebehandeling (dierlijk afval)
   • afvalstoffen
    • verpakkingen
    • medisch afval
     • draaitrommeloven
    • matrassen
     • verkleining matrassen
    • slib
     • thermisch conditioneren
    • mest
     • voordrogen vleeskuikenmest
     • voordrogen legkippenmest
     • mechanische scheiding mest
     • drogen mest
    • dierlijke afvalstoffen
     • verwerking van laag-risicoafval
     • verwerking van hoog-risicoafval
     • verkleining en warmtebehandeling
     • veevoeder
     • petfood
  • ophalen en verwerven
   • producten
    • vuilniszakken
    • containers voor vast afval
   • afvalstoffen
    • ziekenhuisafval
    • vloeibaar afval
    • sanitaire afvalstoffen
    • mest
    • kadavers en dierlijk afval
    • huishoudelijk afval
    • baggerslib
    • afvalwaterslib