De Bree Solutions nv

Terug naar filteroverzicht

Contact

Krommewege 31 G
9990
Maldegem
+32 (0)50 72 87 30
debree.c@debree.be
http://www.debree.be

Omschrijving activiteiten

De specialiteiten van De Bree Solutions zijn:- Dringende milieu-interventies- In- en Ex-situ saneringen- Grondreiniging- Waterzuivering- Databeheer rioleringenOok volgende activiteiten worden door ons uitgevoerd:- Verhuur afvalcontainers- Ruimen van putten- Ontstoppen van rioleringen- Afvalbeheer- Groenverwerking- Veegwerken- Verkoop teelaarde & Groencompost- Inspecteren afvoerleidingen- Verkoop gewassen zand en steenpuin met herbruik-certificaatVerder staan wij 24u/24u en 7d/7d paraat en zijn we ISO 14001 en VCA** gecertificeerd.

Producten en diensten

 • afval
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • afvalolie
    • afvalwaterslib
    • baggerslib
    • bouwafval
    • chemisch afval
    • giftig afval
    • glas
    • houtafval
    • huishoudelijk afval
    • inert
    • kadavers en dierlijk afval
    • KGA
    • ontvlambare stoffen
    • papier
    • PCB's en PCT's
    • roet
    • sanitaire afvalstoffen
    • textiel
    • vloeibaar afval
    • ziekenhuisafval
   • producten
    • containers voor vast afval
    • tankcontainers
   • transportmiddelen
    • tankwagens
    • veegwagens
  • verwerken en recyclage
   • compostering
    • installaties
     • natuurlijk ontwateren
    • producten
     • vergisten
     • verglazing
    • technieken
     • vergassen en verbranden van slib
   • producten
    • zeefinstallaties
   • tanks
    • reinigen
     • scheepstanks
     • septsiche tank
     • vrachtwagentanks
 • water
  • slibbehandeling
   • slibontwatering
    • gravitaire indikking - slibindikker