Beton De Clercq

Terug naar filteroverzicht

Contact

Steenkaai 111
8200
Brugge
050/31 73 61
hdg@declercq-beton.be
http://www.declercq-beton.be

Omschrijving activiteiten

Fabricatie prefabbetonelementen zoals:- rioleringsproducten - bestratingsproducten - kleinschalige waterzuivering - afscheiders - regenwateropvang - infiltratie-technieken

Producten en diensten

 • water
  • riolering
   • materiaal
    • collectoren
    • rioleringsbuizen
    • tanks
  • slibbehandeling
   • slibontwatering
    • gravitaire indikking - slibindikker
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib tank
     • airlift reactor
     • membraanbioreactor
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
    • kwzi
     • aëroob actief slib
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
     • verticaal doorstroomd helofytenfilter
   • chemische zuivering
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
   • fysische zuivering
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider