AB-Milieusystemen bvba

Terug naar filteroverzicht

Contact

Gentse Heerweg 96
8870
Izegem
051-300680
ritadeklerck@telenet.be
http://www.milieusystemen.nl

Omschrijving activiteiten

Bouwen en leveren van opslagsystemen voor vloeistoffen (mest, water, regenwater, afvalwater, e.d.) en het bouwen en leveren van IBA-systemen.

Producten en diensten

 • afval
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • huishoudelijk afval
  • verwerken en recyclage
   • tanks
    • reinigen
     • septsiche tank
 • bodem
  • bodembescherming
   • bovenafdichting kunststoffolie
   • opvangbakken
 • water
  • slibbehandeling
   • producten
    • filterdoeken
   • slibontwatering
    • gravitaire indikking - slibindikker
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib tank
    • biofilm op drager
     • biorotor
    • kwzi
     • aëroob actief slib
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
     • verticaal doorstroomd helofytenfilter
   • fysische zuivering
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
   • producten
    • pompen
    • slurrypompen