Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1623 van de Commissie van 3 augustus 2023 tot vaststelling van de waarden voor de prestaties van fabrikanten en groepen van fabrikanten van nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen voor het kalenderjaar 2021 en de waarden die moeten worden gebruikt voor de berekening van de specifieke emissiestreefcijfers vanaf 2025, overeenkomstig Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad, en tot rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2087 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 5068)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa