Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/781 van de Commissie van 10 mei 2021 betreffende de publicatie van een lijst met vermelding van bepaalde CO2-emissiewaarden per fabrikant en van gemiddelde specifieke CO2-emissies van alle in de Unie geregistreerde nieuwe zware bedrijfsvoertuigen krachtens Verordening (EU) 2019/1242 van het Europees Parlement voor de rapportageperiode van het jaar 2019 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 3109) ( 1 )

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa