Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/469 van de Commissie van 14 februari 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 923/2012, Verordening (EU) nr. 139/2014 en Verordening (EU) 2017/373 voor wat betreft eisen voor luchtverkeersbeheers-/luchtvaartnavigatiediensten, structuren voor luchtruimontwerp, gegevenskwaliteit en baanveiligheid, en tot intrekking van Verordening nr. 73/2010 (Publicatieblad van de Europese Unie L 104 van 3 april 2020)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa