21 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot toekenning aan de nv Elia Asset van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de Prinses Elisabeth Zone

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België