1 DECEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie en het EPB-certificaat Openbaar gebouw

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel