Zonne-energie

Eco-Bedrijfsgebouw met doorgedreven energiezuinige bouwtechnieken en installaties en een windturbine voor de elektriciteitsproductie bij Oxfam Wereldwinkels, Gent

Oxfam Wereldwinkels heeft sinds 1999 in Gent een nieuw bedrijfsgebouw in gebruik genomen.  Het gebouw bestaat enerzijds uit een kantoor en anderzijds uit een magazijn.  Het concept van het gebouw is volledig op duurzame technieken en een zo laag mogelijk energiegebruik gericht.  Er werd extra aandacht besteed aan de gebouwisolatie en het ventilatiesysteem is zodanig geconcipieerd om zonder een koelmachine de warmte in de zomer afdoende te kunnen afvoeren. Daarnaast werd er een windmolen en een zonneboiler geïnstalleerd.Energiezuinig kantoorgebouw met horizontale grondbuizen en regeneratieve warmtewisselaar bij kantoorgebouw SD Worx, Kortrijk

SD Worx is een sociaal secretariaat dat de loonadministratie van haar klanten behartigt. Voor het nieuwe kantoorgebouw te Kortrijk (bedrijvenzone Kennedypark) werd geopteerd voor de integratie van energiebesparende technieken zijnde het beperken van het thermische verlies en de koellast, het toepassen van een aantal passieve technieken en een automatische regeling van het gebouw. Zo is er extra aandacht besteed aan de thermische isolatie en werd op de zuidzijde een bufferruimte in glas aangebracht. Daarnaast staan twee grondbuizen en een regeneratieve warmtewisselaar in voor een energiezuinige verluchting van het gebouw.

 

Bejaardenflats met doorgedreven isolatie, condenserende ketel en zonneboiler bij "Molse bouwmaatschappij" te Mol

De Molse Bouwmaatschappij is werkzaam in de sociale woningsector in de Kempen sinds 1922 en erkend door de Vlaamse Huisvestigingsmaatschappij (VHM). Zij bezit sociale woningen gelegen in de straten Egelsvennen, Bosveld, Kerkelanden, Keirlandse zillen, ... te Mol.
Het project bestaat uit een nieuwbouw van 28 bejaardenflats en een ontmoetingsruimte in de Postelarenweg te Mol. Bedoeling was een aangename woonomgeving te realiseren voor bejaarden waarbij ook het aspect "ecologie" een belangrijke rol speelde. Er werd daarom gestreefd naar een maximale energiebesparing en het aanwenden van alternatieve en duurzame energieën. Dit werd vertaald in het bouwproject onder de vorm van (1) doorgedreven isolatie van de buitenschil van de bejaardenflats, (2) de keuze van een centrale energievriendelijke stookplaats met condenserende (122 kW) en hoogrendementsketel (122 kW) op aardgas en (3) het gebruik van 33 m² thermische vlakkeplaat zonnecollectoren voor de productie van sanitair warm water met 2 voorraadboilers van 800 liter.

De uurlijkse metingen tonen aan dat de stookplaats energetisch met energie omspringt en dat de zonnecollectoren een jaarlijkse dekkingsgraad van 32% behalen. Dit alles leidt tot een lagere energierekening voor de bewoners van de bejaardenflats.

 

Energiezuinige stookplaats en zonneboiler bij rustoord "De Nieuwe Lente" te Kortrijk

Het OCMW rustoord "De Nieuwe Lente" te Kortrijk met ongeveer 90 bedden was toe aan een nieuwe stookplaats. Het OCMW heeft hierbij geopteerd voor een energiezuinige installatie bestaand uit een condenserende ketel (294 kW), een hoogrendementsketel (271 kW) en thermische zonnepanelen (82 m²) voor de productie van sanitair warm water. Daarnaast werden fotovoltaïsche panelen (680 Wpiek) geplaatst voor de productie van elektrische stroom.

 

Zonnedaksysteem bij zaadverwerkingsbedrijf Daso te Brugge

Daso is een dochteronderneming van Dumon Agro. Dit familiaal bedrijf is gespecialiseerd in zaadproductie en zaadverkoop. Daarnaast treedt dit bedrijf ook op als landschapsaannemer en havenoverslagbedrijf. Jaarlijks verkoopt Dumon Agro meer dan 1.500 ton graszaad, hoofdzakelijk aan het buitenland. Gedurende de zomermaanden wordt door het bedrijf Daso graszaad gedroogd met buitenlucht die verwarmd wordt via propaanbranders. Om het energieverbruik van dit proces te verminderen werd besloten om de lucht voor te verwarmen door middel van zonne-energie. De lucht wordt buiten aangezogen aan één langszijde van het dak en stroomt in een spouw gevormd door zwarte cementgolfplaten die de zonnewarmte absorberen en een isolatielaag. De totale nuttige oppervlakte van het zonnedak bedraagt 4.478 m². Indien de luchttemperatuur te laag is, kunnen propaanbranders ingeschakeld worden.